Sənaye Məlumat

Güc Tel Bazar Ölçək Paylaşın İnkişaf

2019-07-24
Elektrik kabeli, əsas enerji təchizatı elektrik cihazlarına və ya cihazlara enerji verən bir ayrılan cihazdır. Elektrik kabeli elektrik fişinə sahib yumşaq bir teldən, hər ucunda bir kişi başından və bir qadın başından ibarətdir. Master fiş avadanlıq və ya elektrik avadanlıqlarına bağlıdır. Prizler elektrik prizlərinə, elektrik prizlərinə və ya enerji təchizatı ilə bağlıdır.

Çox sayda istehsalçı bazar payı uğrunda yarışır və bir-birlərinin bazar paylarını tutmağa çalışırlar. Şimali Amerika elektrik xətti sənayesi üçün əsas rəqabət Asiya-Sakit Okean bölgəsindən gəlir, xüsusilə Çin, Tayvan və Vyetnam. Bu ölkələrdə daha ucuz iş qüvvəsi elektrik xətti istehsalının maya dəyərini azaltdı. Qloballaşmanın ortaya çıxması və ticarət maneələrinin azaldılması ilə ucuz qiymətli elektrik xətləri inkişaf etmiş ölkələrdə elektrik xətti bazarını su altında qoyur, yerli elektrik xətti sənayesinin yaşamasını çətinləşdirir.